Wan Idrus, Sharifah Athirah, Mat Noor Mat Zain, and Mohd Al-Adib Samuri. “MAJLIS PENASIHAT SYARIAH SEBAGAI RUJUKAN KEHAKIMAN DALAM PERTIKAIAN KEWANGAN DI MAHKAMAH SIVIL DI MALAYSIA”. International Journal of Islamic Business 3, no. 2 (December 31, 2018): 15–26. Accessed December 6, 2023. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijib/article/view/13323.