Abdul Haniff, H. S. N. ., M. N. H. . Hj Long, and N. H. . Ahmad. “INISIATIF DAN INOVASI INSTITUSI ZAKAT ERA PENDEMIK COVID-19 – SATU PENELITIAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LZNK)”. International Journal of Islamic Business, vol. 6, no. 2, Mar. 2022, pp. 1-14, doi:10.32890/ijib2021.6.2.1.