Wan Idrus, S. A., M. N. Mat Zain, and M. A.-A. Samuri. “MAJLIS PENASIHAT SYARIAH SEBAGAI RUJUKAN KEHAKIMAN DALAM PERTIKAIAN KEWANGAN DI MAHKAMAH SIVIL DI MALAYSIA”. International Journal of Islamic Business, vol. 3, no. 2, Dec. 2018, pp. 15-26, doi:10.32890/ijib2018.3.2.2.