[1]
H. S. N. . Abdul Haniff, M. N. H. . Hj Long, and N. H. . Ahmad, “INISIATIF DAN INOVASI INSTITUSI ZAKAT ERA PENDEMIK COVID-19 – SATU PENELITIAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LZNK)”, ijib, vol. 6, no. 2, pp. 1–14, Mar. 2022.