[1]
S. A. Wan Idrus, M. N. Mat Zain, and M. A.-A. Samuri, “MAJLIS PENASIHAT SYARIAH SEBAGAI RUJUKAN KEHAKIMAN DALAM PERTIKAIAN KEWANGAN DI MAHKAMAH SIVIL DI MALAYSIA”, ijib, vol. 3, no. 2, pp. 15–26, Dec. 2018.