Abdul Haniff, H. S. N. ., Hj Long, M. N. H. . and Ahmad, N. H. . (2022) “INISIATIF DAN INOVASI INSTITUSI ZAKAT ERA PENDEMIK COVID-19 – SATU PENELITIAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LZNK)”, International Journal of Islamic Business, 6(2), pp. 1–14. doi: 10.32890/ijib2021.6.2.1.