Wan Idrus, S. A., Mat Zain, M. N. and Samuri, M. A.-A. (2018) “MAJLIS PENASIHAT SYARIAH SEBAGAI RUJUKAN KEHAKIMAN DALAM PERTIKAIAN KEWANGAN DI MAHKAMAH SIVIL DI MALAYSIA”, International Journal of Islamic Business, 3(2), pp. 15–26. doi: 10.32890/ijib2018.3.2.2.