Abu Bakar, Nurul Azma, Norashidah Hashim, Azizah Othman, Raziah Md Tahir, and Mohd Norhaizzat Naim Mohd Azlan. 2022. “SEKOLAH ZAKAT: PELUANG PENINGKATAN KUALITI HIDUP MENERUSI INSTITUSI PENDIDIKAN”. International Journal of Islamic Business 7 (1):60-75. https://doi.org/10.32890/ijib2022.7.1.5.