Abdul Haniff, Hazwan Syah Niezam, Muhammad Nor Habibi Hj Long, and Nor Hayati Ahmad. 2022. “INISIATIF DAN INOVASI INSTITUSI ZAKAT ERA PENDEMIK COVID-19 – SATU PENELITIAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LZNK)”. International Journal of Islamic Business 6 (2):1-14. https://doi.org/10.32890/ijib2021.6.2.1.