Wan Idrus, Sharifah Athirah, Mat Noor Mat Zain, and Mohd Al-Adib Samuri. 2018. “MAJLIS PENASIHAT SYARIAH SEBAGAI RUJUKAN KEHAKIMAN DALAM PERTIKAIAN KEWANGAN DI MAHKAMAH SIVIL DI MALAYSIA”. International Journal of Islamic Business 3 (2):15-26. https://doi.org/10.32890/ijib2018.3.2.2.