Abdul Haniff, H. S. N. ., Hj Long, M. N. H. ., & Ahmad, N. H. . (2022). INISIATIF DAN INOVASI INSTITUSI ZAKAT ERA PENDEMIK COVID-19 – SATU PENELITIAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LZNK). International Journal of Islamic Business, 6(2), 1–14. https://doi.org/10.32890/ijib2021.6.2.1