Wan Idrus, S. A., Mat Zain, M. N., & Samuri, M. A.-A. (2018). MAJLIS PENASIHAT SYARIAH SEBAGAI RUJUKAN KEHAKIMAN DALAM PERTIKAIAN KEWANGAN DI MAHKAMAH SIVIL DI MALAYSIA. International Journal of Islamic Business, 3(2), 15–26. https://doi.org/10.32890/ijib2018.3.2.2