(1)
Abu Bakar, N. A. .; Hashim, N.; Othman, A.; Md Tahir, R. .; Mohd Azlan, M. N. N. . SEKOLAH ZAKAT: PELUANG PENINGKATAN KUALITI HIDUP MENERUSI INSTITUSI PENDIDIKAN. ijib 2022, 7, 60-75.