(1)
Abdul Haniff, H. S. N. .; Hj Long, M. N. H. .; Ahmad, N. H. . INISIATIF DAN INOVASI INSTITUSI ZAKAT ERA PENDEMIK COVID-19 – SATU PENELITIAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LZNK). ijib 2022, 6, 1-14.