(1)
Wan Idrus, S. A.; Mat Zain, M. N.; Samuri, M. A.-A. MAJLIS PENASIHAT SYARIAH SEBAGAI RUJUKAN KEHAKIMAN DALAM PERTIKAIAN KEWANGAN DI MAHKAMAH SIVIL DI MALAYSIA. ijib 2018, 3, 15-26.