[1]
Abdul Haniff, H.S.N. , Hj Long, M.N.H. and Ahmad, N.H. 2022. INISIATIF DAN INOVASI INSTITUSI ZAKAT ERA PENDEMIK COVID-19 – SATU PENELITIAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LZNK). International Journal of Islamic Business. 6, 2 (Mar. 2022), 1–14. DOI:https://doi.org/10.32890/ijib2021.6.2.1.