[1]
Wan Idrus, S.A., Mat Zain, M.N. and Samuri, M.A.-A. 2018. MAJLIS PENASIHAT SYARIAH SEBAGAI RUJUKAN KEHAKIMAN DALAM PERTIKAIAN KEWANGAN DI MAHKAMAH SIVIL DI MALAYSIA. International Journal of Islamic Business. 3, 2 (Dec. 2018), 15–26. DOI:https://doi.org/10.32890/ijib2018.3.2.2.