CABARAN SEMASA USAHAWAN DALAM PERMOHONAN PENSIJILAN HALAL MALAYSIA DI NEGERI PERLIS

Authors

  • Muhammad Haziq Hassan Jabatan Halal & Hospitaliti, Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam, Kolej Univesiti Islam Perlis (KUIPs)
  • Mundzir Zamri Jabatan Pentadbiran Muamalat, Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam, Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)
  • Arif Fadilah Jabatan Kewangan Islam, Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam, Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)

DOI:

https://doi.org/10.32890/ijib2023.8.2.5

Keywords:

Usahawan, Pensijilan Halal Malaysia, Pengurusan Halal Industri

Abstract

Kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai hab halal antarabangsa. Oleh itu, pelbagai penetapan piawaian, prosedur dan inisiatif telah diperkenalkan bagi membantu pihak industri mematuhi garis panduan halal secara menyeluruh. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk merungkai permasalahan yang dihadapi oleh para usahawan di negeri Perlis dalam permohonan
pensijilan halal Malaysia. Kajian ini dijalankan adalah berdasarkan kaedah analisa kandungan melalui data hasil dapatan temubual bersama pegawai di Bahagian Penyelidikan dan Hub Halal, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIPs sebagai badan berautoriti utama dalam pengurusan halal negeri Perlis. Kajian ini menyimpulkan bahawa pelbagai inisiatif yang telah diambil oleh pihak
berautoriti untuk menjaga kredibiliti pensijilan halal Malaysia tetapi, usaha pengawalan perlu dilaksanakan diperingkat dalaman syarikat pemegang pensijilan halal Malaysia. Justeru itu, segala isu cabaran yang diketengahkan dalam kajian ini dapat memberi panduan kepada para usahawan untuk menghadapi cabaran semasa memohon dan memelihara pensijilan halal Malaysia.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

31-12-2023

How to Cite

Hassan, M. H., Zamri, M. ., & Fadilah, A. (2023). CABARAN SEMASA USAHAWAN DALAM PERMOHONAN PENSIJILAN HALAL MALAYSIA DI NEGERI PERLIS. International Journal of Islamic Business, 8(2), 58–70. https://doi.org/10.32890/ijib2023.8.2.5

Issue

Section

Articles