PENGURUSAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA ISLAM DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA

Authors

  • Mohd Shahril Ahmad Razimi Mohd Shahril b. Ahmad Razimi Pusat Pengajian Perniagaan Islam, Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia (UUM), Sintok, Kedah
  • Ahmad Khilmy Abdul Rahim Pusat Pengajian Perniagaan Islam, Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia (UUM)
  • Mohd Murshidi Mohd Noor Pusat Pengajian Perniagaan Islam, Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia (UUM)

Keywords:

Pengurusan, Pembiayaan Perdagangan Antarabangsa Islam, Sistem Perbankan Islam

Abstract

Perkhidmatan pembiayaan perdagangan antarabangsa mula diperkenalkan dalam sistem perbankan Islam di Malaysia pada awal 1990an apabila terdapat keperluan terhadap instrumen-instrumen Islam dalam bentuk perdagangan terutamanya di peringkat antarabangsa. Kebanyakan instrumen-instrumen pembiayaan perdagangan adalah berasaskan instrumen konvensional seperti surat jaminan bank (BG), surat kredit(LC), bil penerimaan(AB), jaminan perkapalan(SG), pembiayaan semula kredit eksport (ECR dan lain-lain. Untuk membolehkannya diterima oleh perbankan Islam, maka beberapa pengubahsuaian dilakukan supaya selaras dengan kehendak syariah seperti mengaplikasikan kontrak-kontrak muamalat Islam dalam produk-produk tersebut . Kontrak-kontrak muamalat yang banyak digunakan dalam produk-produk pembiayaan perdagangan antarabangsa Islam ialah murabahah, bai’ al-dayn, kafalah dan wakalah. Kertas kerja ini menganalisis pengurusan pembiayaan perdagangan antarabangsa secara Islam yang dilaksanakan oleh bank-bank Islam di Malaysia dari aspek kontrak-kontrak muamalat yang digunakan dan produk-produk yang ditawarkan.

Additional Files

Published

2017-06-30

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)