Abdul Ghani, R. “SEJARAH GUNAAN: PENDEKATAN BARU PENSEJARAHAN DI MALAYSIA (Applied History: New Historical Approach in Malaysia)”. Applied History Journal of Merong Mahawangsa, vol. 1, July 2023, pp. 1-8, doi:10.32890/ahjmm2023.1.1 .