[1]
R. Abdul Ghani, “SEJARAH GUNAAN: PENDEKATAN BARU PENSEJARAHAN DI MALAYSIA (Applied History: New Historical Approach in Malaysia)”, ahjmm, vol. 1, pp. 1–8, Jul. 2023.