Abdul Ghani, R. (2023) “SEJARAH GUNAAN: PENDEKATAN BARU PENSEJARAHAN DI MALAYSIA (Applied History: New Historical Approach in Malaysia)”, Applied History Journal of Merong Mahawangsa, 1, pp. 1–8. doi: 10.32890/ahjmm2023.1.1 .