Abdul Ghani, Rohani. 2023. “SEJARAH GUNAAN: PENDEKATAN BARU PENSEJARAHAN DI MALAYSIA (Applied History: New Historical Approach in Malaysia)”. Applied History Journal of Merong Mahawangsa 1 (July):1-8. https://doi.org/10.32890/ahjmm2023.1.1 .