(1)
Abdul Ghani, R. SEJARAH GUNAAN: PENDEKATAN BARU PENSEJARAHAN DI MALAYSIA (Applied History: New Historical Approach in Malaysia). ahjmm 2023, 1, 1-8.