[1]
Md Ariff, S.N., Deng , P. a/l A. and Yaakub, Y. 2023. PEMBENTUKAN PERPADUAN DI MALAYSIA MELALUI NILAI BUDAYA DALAM ANIMASI UPIN DAN IPIN (Unity Formation in Malaysia Through Cultural Values in Upin and Ipin Animation). Applied History Journal of Merong Mahawangsa. 1, (Jul. 2023), 82–94. DOI:https://doi.org/10.32890/ahjmm2023.1.6.