Yaacob, Nurli, Naiimi, Nasri, AND Kasim, Munirah. " HAK MENJALANKAN PERNIAGAAN DAN KAWALAN DALAM PERNIAGAAN FRANCAIS DI MALAYSIA" UUM Journal of Legal Studies [Online], Volume 12 Number 2 (5 July 2021)