Samuri, Mohd Al Adib, Noor Aziah Mohd Awal, Fariza Md Sham, & Nurul Izzah Zainol. " HAK KANAK-KANAK DALAM INSTITUSI TAHANAN MENURUT INSTRUMEN ANTARABANGSA DAN PERUNDANGAN MALAYSIA." UUM Journal of Legal Studies [Online], 12.2 (2021): 283–305. Web. 21 Jan. 2022