Azhar, Alias, Mohd Zaki Zainol, & Mohd. Nizho Abdul Rahman. " Kontrak Tukaran Matawang Asing Melalui Internet: Satu Tinjauan Hukum." UUM Journal of Legal Studies [Online], 6 (2015): 137-146. Web. 2 Dec. 2021