Azhar, A., Zainol, M., & Abdul Rahman, M. (2015). Kontrak Tukaran Matawang Asing Melalui Internet: Satu Tinjauan Hukum. UUM Journal Of Legal Studies, 6, 137-146. doi:10.32890/uumjls.6.2015.4593