Azman, Norzaini. " Pencapaian Akademik Murid Lelaki dan Perempuan: Peranan Sokongan Pembelajaran dan Keterlibatan Murid." Malaysian Journal of Learning and Instruction [Online], 15.2 (2018): 257-287. Web. 2 Apr. 2020