Membudayakan Aktiviti Kesukarelawanan: Dari Sudut Pendekatan Model ‘Gems’

  • NUR QURRATUL’ AINI ISMAIL School of Goverment, COLGIS, Universiti Utara Malaysia
  • MOHD HILMI HAMZAH School of Languages, Civilisation and Philosophy, Universiti Utara Malaysia
  • JAMALUDIN MUSTAFFA School of Applied Psychology, Social Work & Policy, SAPSP, UniversitI Utara Malaysia
  • KAMARUDIN NGAH School of Goverment, COLGIS, Universiti Utara Malaysia

Abstract

Budaya kesukarelawanan berupaya membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu dan penyayang. Oleh itu, budaya ini dipercayai mempunyai pengaruh yang kuat dalam menjamin kualiti hidup dan mengenepikan unsur- unsur negatif. Pencapaian sepenuhnya budaya kesukarelawan terlaksana apabila aktiviti sukarela menjadi suatu amalan dan usaha yang berterusan. Antara pendekatan Model GEMS adalah untuk memastikan bahawa sikap sukarela akan sentiasa kekal lebih baik dari masa ke semasa. Model ini digambarkan sebagai model lingkaran profil pentadbiran kesukarelawanan. Model ini terdiri daripada empat set proses; 1) menjana, 2) mendidik, 3) menggerakkan, dan 4) mengekalkan, yang melibatkan pengambilan atau pengunduran sukarelawan.

Published
2012-10-01
How to Cite
ISMAIL, NUR QURRATUL’ AINI et al. Membudayakan Aktiviti Kesukarelawanan: Dari Sudut Pendekatan Model ‘Gems’. Jurnal Pembangunan Sosial, [S.l.], v. 15, p. 47-56, oct. 2012. ISSN 2600-8165. Available at: <http://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/15791>. Date accessed: 21 jan. 2022.