Mohamad Puzi, Sobiroh, & Rosliza Ahmad. " Resiliensi, Religiositi dan Depresi dalam kalangan Mahasiswa Muslim: Satu Tinjauan di Universiti Tempatan (Resilience, Religiosity and Depression among Muslim Students. A Survey at Local University)." Jurnal Pembangunan Sosial [Online], 23 (2020): 1-23. Web. 7 Dec. 2021