ABDUL HAMID, SOLAHUDDIN, CHE ZARRINA SA’ARI, & NOR AZZUWAL KILA. " Motif Keusahawanan dalam Kalangan Usahawan Melayu Negeri Kedah (Motives of Entrepreneurship among Malay Entrepreneurs in Kedah State)." Jurnal Pembangunan Sosial [Online], 17 (2014): 177-188. Web. 19 Jan. 2022