ABDUL HAMID, S., SA’ARI, C., & KILA, N. 2014 Oct 1. Motif Keusahawanan dalam Kalangan Usahawan Melayu Negeri Kedah (Motives of Entrepreneurship among Malay Entrepreneurs in Kedah State). Jurnal Pembangunan Sosial. [Online] 17: