SARNON, NORULHUDA, IBRAHIM, FAUZIAH, MOHAMAD, MOHD SUHAIMI, SUBHI, NASRUDIN, ALAVI, KHADIJAH, TSUEY, CHONG, MOHD AMIN, RAHMAH, AND ZAKARIA, EZARINA. " Meneroka Pengalaman Penjaga Dewasa Generasi Sandwich terhadap Aspek Sosio-Ekonomi Keluarga (Exploring Sandwich Generation Adult Care Experience in Socio-Economic Aspects of the Family)" Jurnal Pembangunan Sosial [Online], Volume 17(1 October 2014)