Penguasaan Semasa E-Kemahiran dalam Kalangan Pelajar UUM: Cabaran Dalam Era IR4.0

  • Wan Hussain Wan Ishak Pusat Pengajian Pengkomputeran, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia
  • Fadhilah Mat Yamin Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia

Abstract

E-kemahiran merupakan salah satu aset penting yang perlu ada pada setiap graduan
yang bakal memasuki dunia pekerjaan. Ini seiring dengan cabaran dan keperluan
bagi mengguna pakai teknologi terkini dalam pengurusan dan operasi di industri
akibat daripada letusan revolusi industri 4.0 (IR4.0). Ini kerana IR4.0 memerlukan
tenaga kerja berpengetahuan dan berkemahiran sebagai penggerak utamanya. Kertas
kerja ini membincangkan kajian kes penguasaan e-kemahiran yang telah dijalankan
ke atas sekumpulan pelajar tahun akhir di Universiti Utara Malaysia. Dapatan
kajian menunjukkan pelajar amat sedar akan kepentingan teknologi maklumat dan
komunikasi (ICT) dalam pembelajaran dan kerjaya mereka. Walau bagaimanapun,
ujian praktikal yang dijalankan menunjukkan tahap penguasaan ICT pelajar masih di
peringkat sederhana. Justeru, pelajar perlu mengenal pasti kelemahan mereka dan
meningkatkan kemahiran sebelum memasuki pasaran kerja.

Published
2020-08-10
How to Cite
WAN ISHAK, Wan Hussain; MAT YAMIN, Fadhilah. Penguasaan Semasa E-Kemahiran dalam Kalangan Pelajar UUM: Cabaran Dalam Era IR4.0. Journal of Business Management and Accounting, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 29 - 45, aug. 2020. ISSN 2636-9249. Available at: <http://e-journal.uum.edu.my/index.php/jbma/article/view/11032>. Date accessed: 16 apr. 2021. doi: https://doi.org/10.32890/jbma2020.10.1.11032.
Section
Articles