Amalan Perekrutan oleh Firma di Malaysia: Satu Kajian Empirikal

  • Tang Swee Mei Fakulti Pembangunan Sosial dan Manusia Universiti Utara Malaysia

Abstract

Kajian ini bertujuan menyelidik amalan perekrutan semasa di Malaysia  khususnya terhadap jawatan pengurusan. la juga bertujuan untuk meneliti tahap pengetahuan personal dan tahap penggunaan teknik perekrutan. Seterusnya, kajian ini juga meninjau persepsi pengurus sumber manusia tentang keberkesanan teknik perekrutan dalam mendapatkan pekerja yang berkualiti dan yang dapat menunjukkan prestasi kerja yang tinggi. Berdasarkan kepada skor purata, hasil kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan personal terhadap teknik perekrutan adalah lebih tinggi berbanding dengan tahap penggunaan oleh syarikat. Hasil kajian juga mengesahkan teknik perekrutan tradisional seperti iklan surat khabar, resume dan rujukan pekerja masih popular digunakan.

 

Published
2020-03-10
How to Cite
MEI, Tang Swee. Amalan Perekrutan oleh Firma di Malaysia: Satu Kajian Empirikal. International Journal of Management Studies, [S.l.], v. 11, p. 157-170, mar. 2020. ISSN 2180-2467. Available at: <http://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijms/article/view/9192>. Date accessed: 09 july 2020.