Abdul Haniff, Hazwan, Muhammad Nor Habibi Hj Long, & Nor Hayati Ahmad. " INISIATIF DAN INOVASI INSTITUSI ZAKAT ERA PENDEMIK COVID-19 – SATU PENELITIAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LZNK)." International Journal of Islamic Business [Online], 6.2 (2021): 1-14. Web. 28 Jan. 2022