Abdul Haniff, H., Hj Long, M., & Ahmad, N. 2021 Dec 31. INISIATIF DAN INOVASI INSTITUSI ZAKAT ERA PENDEMIK COVID-19 – SATU PENELITIAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LZNK). International Journal of Islamic Business. [Online] 6:2