Abdul Haniff, H., Hj Long, M., & Ahmad, N. (2021). INISIATIF DAN INOVASI INSTITUSI ZAKAT ERA PENDEMIK COVID-19 – SATU PENELITIAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LZNK). International Journal Of Islamic Business, 6(2), 1-14. doi:10.32890/ijib2021.6.2.1