Abdullah, Azmawida, Mohd Murshidi Mohd Noor, & Syarifah Md Yusof. " KONSEP NIAT MENURUT IMAM GHAZALI DARIPADA PERSPEKTIF GELAGAT KEPENGGUNAAN." International Journal of Islamic Business [Online], 6.2 (2021): 15-24. Web. 28 Jan. 2022