Abdullah, Mohamad Azmi, AND Hussin, Mohd Fauzi. " MODEL NIAT UNTUK BERJAYA DALAM KALANGAN PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA MUSLIM: TINJAUAN BERDASARKAN KEPADA PENDEKATAN TEORI KELAKUAN TERANCANG (TPB)" International Journal of Islamic Business [Online], Volume 6 Number 1 (24 June 2021)