Abdullah, Mohamad Azmi, & Mohd Fauzi Hussin. " MODEL NIAT UNTUK BERJAYA DALAM KALANGAN PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA MUSLIM: TINJAUAN BERDASARKAN KEPADA PENDEKATAN TEORI KELAKUAN TERANCANG (TPB)." International Journal of Islamic Business [Online], 6.1 (2021): 1-14. Web. 6 Dec. 2021