Abdullah, M., & Hussin, M. 2021 Jun 24. MODEL NIAT UNTUK BERJAYA DALAM KALANGAN PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA MUSLIM: TINJAUAN BERDASARKAN KEPADA PENDEKATAN TEORI KELAKUAN TERANCANG (TPB). International Journal of Islamic Business. [Online] 6:1