Abdullah, M., & Hussin, M. (2021). MODEL NIAT UNTUK BERJAYA DALAM KALANGAN PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA MUSLIM: TINJAUAN BERDASARKAN KEPADA PENDEKATAN TEORI KELAKUAN TERANCANG (TPB). International Journal Of Islamic Business, 6(1), 1-14. Retrieved from http://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijib/article/view/14583