ABDULLAH, Mohamad Azmi; HUSSIN, Mohd Fauzi. MODEL NIAT UNTUK BERJAYA DALAM KALANGAN PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA MUSLIM: TINJAUAN BERDASARKAN KEPADA PENDEKATAN TEORI KELAKUAN TERANCANG (TPB). International Journal of Islamic Business, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 1-14, june 2021. ISSN 0127-662X. Available at: <http://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijib/article/view/14583>. Date accessed: 06 dec. 2021.